Meditacija je danes že predmet tudi znanstvenih raziskav. Kot zanimivost lahko navedemo molekularno-genetske raziskave, ki so dokazale pozitivno zvezo med rednim izvajanjem meditacije in izražanjem genov, kateri so vključeni v molekularnih in epigenetskih procesih. Krajši izvleček zelo zanimivega predavanja in predstavitve rezultatov raziskave, ki je od leta objave, to je leta 2012, dobila tudi že najmanj tri potrditvene tuje raziskave s podobnimi rezultati.


Povezava na izvleček: External link opens in new tab or windowhttp://www.daoyah.si/index.php/program/program-festivala/9-programski-sklopi/13-vsebina


Meditacija je lahko v samem začetku zgolj nekaj minutno umirjanje, pravilno dihanje v udobnem položaju. Važno je, da nič ne počnemo na silo. Z rednim prakticiranjem se nam počasi odstirajo naše druge sposobnosti v meditaciji.